Topvacature

Voor de Gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie met ruime ervaring in de publieksgerichte communicatie binnen gemeentes. De adviseur start op een implementatieprogramma voor de omgevingswet. De werkzaamheden zijn zowel strategisch als operationeel van aard. Gezocht wordt een adviseur met ten minste tien jaar...

BNR komt met BNR Smart Radio

29 mei 2017
17 projecten kregen onlangs een innovatiesubsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek toegezegd. Daartoe behoort ook een project van radiozender BNR.