Topvacature

Voor de Gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een adviseur communicatie met ruime ervaring in de publieksgerichte communicatie binnen gemeentes. De adviseur start op een implementatieprogramma voor de omgevingswet. De werkzaamheden zijn zowel strategisch als operationeel van aard. Gezocht wordt een adviseur met ten minste tien jaar...

Uitgelezen: Influencers - Carole Lamarque

26 mei 2017
Influencer marketing is als aparte marketingdiscipline nog jong. Carole Lamarque waagt, gedeeltelijk met succes, een poging om het vakgebied tussen twee kaften te vangen. Lees meer over: Uitgelezen: Influencers - Carole Lamarque.